BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Monday, August 31, 2009

Aklat ni Bokbok
Tuwing ako'y namamasyal sa malawak mong kaharian,
gilas mo'y katangi-tangi sa mga musmos sa lansangan.
Katad mo'y pinaitim ng sinag mula sa silangan;
paa mo'y pinakapal nang mahabang lakaran.

Katawan mo'y hinulma ng parisukat na sasakyan
na kinakampay ng tatlong bilog na sagwan.
Kasiyahan mo'y nagmula sa mga pinagsawaan ng tanan,
Hagad-hagad ang mga kaisipang hinango sa putikan.

Malayang sinalansan sa tigang na isipan
na pinakikiwal nang masansang na amoy sa kanluran,
pinasisingaw nang anag-ag ng buwan: nang imyunisahin---
perlas na silanganan--- mula sa inaalig na kaalaman.

Sa gabay ng talang maliwanag at daluyong ng dalampasigan,
Ikinubli ang kalagayan sa hambalos ng along tampalasan
Na nililimliman ng huwad na tala sa karimlan
Mula sa malawak at mahabang tanaw na karagatan.

Umahong maalwan, malinis ang isipan,
buong galak na iwinaksi sa hamon ng kapaligiran
Nang ang pagkatao'y di madungisan
ng mga aral na nilimbag ng mga nilalangaw sa lipunan.

0 comments: